TIN TỨC & SỰ KIỆN

Mời tất cả GV họp hội đồng tháng 9

...đọc thêm »

TÀI LIỆU & CÔNG VĂN

 CV - CV số 1756-TrH v/v thực hiện dạy học môn Vật lý, Hóa...
 CV - CV số 1735-TrH v/v thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp...
 CV - CV số 1662-TrH v/v thực hiện dạy học môn Ngữ văn THCS,...
 CV - CV số 1685-TrH v/v thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS,...
 CV - thực hiện dạy học môn Lịch sử, Địa lý, GDCD cấp...
 CV - Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các loại bản sao...
 CV - Lấy ý kiến thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp...
 CV - Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm...
 CV - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
 CV - CV số 363-TrH v/v tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên...