TIN TỨC & SỰ KIỆN

Mời tất cả GV họp hội đồng tháng 9

...đọc thêm »

TÀI LIỆU & CÔNG VĂN

  - Nội dung đề cương chuyên đề xây dựng phong cách...
  - KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2018
  - Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018
  - Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo...
  - Công khai thông tin CLGD, CSVC Năm học 2017-2018
  - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản...
 CV - nội dung xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm...
 KH - KE HOACH PHAT TRIEN CHIEN LUOC GD 2016-2021
 KH - KE HOACH PHAT TRIEN CHIEN LUOC GD 2010-2015
 ĐĐ - KE HOACH PHAT TRIEN CHIEN LUOC GD 2010-2015